CAO Postsector

De bonden en de werkgevers hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de TNT Post Groep, de CAO zaterdagbestellers en een nieuwe CAO voor Postkantoren BV. In een tweejarig contract krijgen de werknemers per 1 april dit jaar 3 procent meer loon en op 1 april 2000 2,75 procent. De arbeidsvoorwaarden voor de 6.000 werknemers van Postkantoren (50 procent TPG en 50 procent Postbank) zijn nu ondergebracht in een aparte CAO. Onder de CAO voor TPG vallen 60.000 werknemers. Bij het bedrijf zal de komende tijd meer aandacht komen voor de hoge werkdruk. Het gaat onder andere om het vele ongeadresseerde drukwerk dat bezorgers tegenwoordig huis-aan-huis moeten verspreiden.