Biobiggen

Complimenten voor de voortreffelijke column van Monica Metz op de achterpagina (13 april) over de wantoestanden in de biobiggenhouderij. Zij geeft daarmee een perfect beeld van deze vorm van dierenmishandeling. In een land waarin de burger zich opwindt over elke geschoten fazant en de overlastbestrijding van duiven door schrikdraad tot verontwaardigde acties leidt, kunnen de bioconcentratiekampen waarin ons voedsel wordt grootgebracht gewoon doorgaan. Waar blijven de verdere acties van de Stichting Varkens in Nood? Zij zal moeten doorgaan totdat de consument zich eindelijk vol walging van dit `besmette' vlees afkeert.