Bijlmerramp

Het door de Universiteit van Amsterdam uitgevoerde onderzoek naar de klachten van de inwoners van de Bijlmermeer is mijns inziens volstrekt waardeloos. Immers, men heeft huisartsen laten beoordelen of de klachten van hun patiënten iets te maken zouden kunnen hebben met het neergestorte El Al-vliegtuig.

De vraag is of dit oordeel van de huisartsen een betrouwbaar beeld oplevert. Op de eerste plaats is een huisarts geen toxicoloog of farmacoloog (stoffen-deskundigen) en ten tweede is bekend dat huisartsen onderling sterk kunnen verschillen in hun medisch-praktische opvattingen. Bij een patiënt met bepaalde klachten kunnen huisartsen onderling verschillende diagnoses stellen. Ik vrees dat dit onderzoek nog een keer moet worden verricht, maar dan op een goede manier. De kwaliteit van dit onderzoek lijkt verdacht veel op die van het paspoort! Zou de kwaliteit van dit onderzoek typerend zijn voor ons `poldermodel' of zou het een gevolg zijn van de `informatiemaatschappij'?