Ziekenhuizen willen weer af van 36-urige werkweek

Ziekenhuizen willen weer af van de 36-urige werkweek voor hun personeel. Ze willen verpleegkundigen langer kunnen laten werken zonder deze extra tijd als `overwerk' uit te hoeven betalen. De automatische periodieke loonsverhoging moet worden afgeschaft. Ook willen de ziekenhuizen weer `wachtdagen' invoeren: bij ziekte krijgen de werknemers de eerste twee dagen dat ze afwezig zijn niet uitbetaald.

Deze plannen van de NVZ vereniging van ziekenhuizen vormen de kern van het pakket voorstellen waarmee het overleg met de vakbonden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst begint. Gisteren gaven bonden en ziekenhuizen een toelichting op hun inbreng in de onderhandelingen. In een eerste reactie zeggen de bonden dat de voorstellen van de ziekenhuizen in deze vorm onbespreekbaar zijn. Ze verwachten uiterst moeizame onderhandelingen. Een groot deel van de bonden (waaronder Abvakabo en CFO) eist een verhoging van de lonen per 1 april met 3,5 procent en een verhoging van de vaste uitkering in december met 0,25 procent tot één procent van het jaarsalaris. NU'91 eist vier procent plus dezelfde uitkering. De NVZ noemt in het aanbod geen cijfer. Volgens de ziekenhuizen is het geen aandachtspunt. Ze wijzen er daarbij op dat de lonen al concurrerend zijn met die in de marktsector.

Het is voor het eerst sinds twintig jaar dat de ziekenhuizen weer zelfstandig, en niet samen met onder meer verpleeghuizen en gehandicaptenzorg, over een CAO onderhandelen. Dit gebeurt nadat de NVZ eind vorig jaar de overkoepelende organisatie, de Nederlandse Zorgfederatie, `opblies'. De vakbonden waren in de afgelopen weken al bang voor het optreden van een onervaren onderhandelingsdelegatie van NVZ. Vanochtend waren ze verbijsterd over de inbreng van de werkgevers. ,,Ze willen de hele CAO omploegen en vrijwel geen onderwerp onveranderd laten. Vrijwel alle voorstellen zijn ook nog verslechteringen'', aldus H. Leerentveld van de AbvaKabo. De ziekenhuizen verwachten dat door het invoeren van de `wachtdagen' bij ziekte het ziekteverzuim zal afnemen. Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen is relatief hoog, maar loopt sterk uiteen. Vorige week bleek uit een onderzoek in de thuiszorg dat in instellingen met een goed management het ziekteverzuim lager is dan bij de minder goed geleide organisaties.