Waarschuwing van ECB over grote tekorten

Een aantal landen in de eurozone moet snel economische hervormingen doorvoeren. Anders bestaat het gevaar dat zij de Maastricht-norm van een overheidstekort van drie procent zullen overschrijden.

Deze harde waarschuwing staat volgens de Financial Times in het eerste jaarrapport van de Europese Centrale Bank (ECB) dat vannavond in Frankfurt wordt gepresenteerd.

Volgens het door de Financial Times geciteerde ECB-rapport kunnen verschillende van de elf eurolanden de tekornorm van drie procent van het bruto binnenlands product (bbp) ,,gemakkelijk naderen of zelfs overschrijden''.

De ECB waarschuwt dat de budgettaire programma's van veel landen in de eurozone geen voldoende veiligheidsmarge hebben om onevenwichtigheden te vermijden in het geval van een langdurige vertraging in de Europese economie.

De ECB uit ook bezorgdheid over het feit dat de ,,meeste landen'' nog steeds ver verwijderd zijn van de doelstelling die is vastgelegd in het zogenoemde stabiliteits- en groeipact om de overheidstekorten tot bijna nul terug te brengen en op de middellange termijn een overschot te creëren.

,,Het is belangrijk niet het vertrouwen te ondermijnen dat is bereikt door de eerdere inspanningen voor economische convergentie en succesvol monetair beleid'', aldus ECB-president Duisenberg in de inleiding van het jaarrapport. Hij zegt verder dat vertrouwen in de eurozone en in de euro moet worden ondersteund door het bereiken van ,,budgettaire posities die dicht bij evenwicht of overschot'' zitten.

De ECB noemt in haar jaarrapport geen namen van landen, waar de budgettaire risico's het grootst zijn. Wel zegt het rapport dat de waarschuwing vooral belangrijk is voor landen ,,waar het niveau van overheidsschuld bijzonder hoog is en de schuldquote pas onlangs is gaan dalen'', wat een impliciete verwijzing is naar Italië. Italië had vorig jaar een tekort van 2,7 procent van het bbp, hetzelfde percentage als het jaar ervoor. De overheidsschuld bedraagt 118,7 procent van het bbp. De Europese ministers komen vandaag voor een informele vergadering bijeen in Dresde.

Duisenberg had vorige week na de renteverlaging door de ECB van 3 naar 2,5 procent al onderstreept dat de euro-landen nu prioriteit moesten geven aan structurele hervormingen om de economische groei te vergroten. Hij wees op rigiditeiten op de Europese arbeidsmarkt, die zich weerspiegelt in geringe banengroei en trage daling van de werkloosheid.