Volgend jaar drie miljard bezuinigen

Het kabinet heeft voor volgend jaar drie miljard gulden aan bezuinigingen ingeboekt om de dreigende overschrijding van de begroting met 4,8 miljard gulden te kunnen opvangen.

De rest van de tegenvaller, zo'n 1,8 miljard gulden, wordt doorgeschoven naar de zomer, als de economische vooruitzichten voor het jaar 2000 duidelijker zijn. Het kabinet heeft gisteren in een ingelaste extra ministerraad gesproken over de Voorjaarsnota, waarin naast de bezuinigingen voor volgend jaar ook wordt aangegeven hoe het tekort van 1,9 miljard gulden in dit jaar wordt opgevangen. Alle ministeries snijden samen dit jaar al 1 miljard gulden in hun uitgaven, en nog eens 400 miljoen volgend jaar. Volgend jaar wordt er 500 miljoen gulden bezuinigd bij de uitgaven voor de sociale zekerheid.

De grootste tegenvaller zijn de kosten van de asielzoekers, die de begroting dit jaar met 1,2 miljard gulden en volgend jaar met 2,2 miljard gulden overschrijden. Verantwoordelijk staatssecretaris Cohen (Justitie) hoeft daarvoor niet in zijn geheel op te draaien. Door beperking van de instroom van asielzoekers en versnelling van de uitstroom moet dit jaar 200 miljoen worden bezuinigd en volgend jaar nog eens 600 miljoen. De jaren erna loopt dit bezuinigingsbedrag op tot 900 miljoen in 2001, 1,2 miljard in 2002 en uiteindelijk 1,5 miljard in 2003.

De rest van het tekort komt uit de totale begroting. Volgens afspraken in het regeerakkoord betaalt minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) mee aan de instroom van asielzoekers. Nu die instroom een recordomvang lijkt te bereiken, komt de bijdrage van Ontwikkelingssamenwerking vermoedelijk in de buurt van de 120 miljoen gulden, maar het kan ook nog hoger of lager uitvallen.

Een andere discussie gaat over de manier waarop de 200 miljoen gulden voor de herstructurering van de varkensector wordt betaald. Vooral D66 voelt er wel wat voor om zijn partijgenoot Apotheker (Landbouw) uit de brand te helpen met de opbrengst uit de verkoop van het afvalbedrijf VAM. Minister Zalm (Financiën) en de VVD houden vooralsnog vast aan het regeerakkoord, waarin staat dat de opbrengst van verkopen van staatsdeelnemingen voor de staatssschuldreductie moet worden gebruikt.

Het kabinet bezuinigt niet alleen, maar trekt ook extra geld uit, zoals voor de opvang in Kosovo (50 miljoen) en de krijgshandelingen aldaar (ook 50 miljoen).

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) heeft nog eens enkele honderden miljoenen gulden extra gevraagd om de in het regeerakkoord vastgelegde 3.000 extra agenten te kunnen betalen.