Van Lanschot ziet van verzekeringspartner af

Van Lanschot Bankiers staakt de zoektocht naar een partner op verzekeringsgebied. Dit heeft de bank gisteren tijdens een toelichting op de jaarcijfers bekendgemaakt. De bank is ervan overtuigd dat een onafhankelijke positie veel meer voordelen biedt.

,,Wij behoren inmiddels tot de vijftien grootste tussenpersonen in Nederland, waardoor wij producten van diverse levensverzekeraars uiterst concurrerend kunnen aanbieden'', aldus bestuurder P. Zwart van Van Lanschot.

Omdat veel banken inmiddels zelf verzekeringen aanbieden (bijvoorbeeld ING via Nationale-Nederlanden en Rabobank via Interpolis) hebben de niet-gebonden verzekeraars bijna de helft van hun markt zien verdwijnen. ,,Daarom zitten wij nu in een luxe-positie en is ons aanvankelijk verlangen om met een verzekeraar samen te werken verdwenen'', stelde Zwart.

Vorig jaar baarde Van Lanschot nog opzien door een fusie met Nuts Ohra te onderzoeken, maar dat leverde niets op. Ook gesprekken met andere verzekeraars liepen de afgelopen twee jaar spaak. Van Lanschot wilde samenwerken met een vaste partner omdat de bank, net als grotere collega's in Nederland, haar klanten een `geïntegreerd product' wil aanbieden, inclusief verzekeringen.

Een andere afweging om niet met een verzekeraar in zee te gaan is de onzekerheid van de markt. ,,In 1985 waren er nog 180 banken in Nederland en dat zijn er nu 60. Bij de levensverzekeraars, nu 100, verwacht ik de komende jaren zo'n zelfde beweging'', aldus Zwart, ,,vooral omdat bijna de helft van de markt in handen van de banken is gekomen.''

De nettowinst van Van Lanschot is in het afgelopen jaar met 21 procent gestegen tot 109 miljoen gulden. Het balanstotaal nam met 19 procent toe tot 16,4 miljard. Voor het lopende jaar verwacht bestuursvoorzitter H. Heemskerk een hogere winst, maar een duidelijker indicatie wilde hij gisteren niet geven.

,,De meeste collega's geven helemaal geen prognose, dus ik denk dat iedereen hier blij mee moet zijn'', stelde Heemskerk.

In 1998 namen vooral de hypotheken een vlucht. Van Lanschot verstrekte voor 5,8 miljard gulden aan hypotheken, een stijging van 27 procent. De kredietverlening aan het bedrijfsleven is juist gestagneerd. ,,Als je in dat segment zeer sterk wil groeien, moet je daar een hoge prijs voor geven, want hier is de concurrentie groot.''

Het beheerd vermogen voor derden steeg met 26 procent tot 27,6 miljard gulden. Vooral het beheerde vermogen van particulieren nam sterk toe: met 50 procent.

Aan de komende beursgang wilde Van Lanschot weinig woorden vuil maken. Wel is duidelijk dat de bank nog dit jaar naar de beurs gaat. ,,Eind 1994 hebben we aangekondigd in drie tot vijf jaar naar de beurs te gaan en gebruikelijk houden we woord'', aldus Heemskerk.