Post vertraagd door probleem bij sorteren

Door problemen met de automatische sorteermachines heeft PTT Post moeite met de tijdige bezorging van de post. Het bedrijf bezorgt nu binnenslands circa 90 procent van de brieven en pakjes binnen 24 uur na verzending. In voorgaande jaren lag dit percentage op 95. Eerder deze week daagde het blad Beleggings Expres PTT Post voor de rechter omdat het postbedrijf zijn belofte van bezorging binnen 24 uur niet zou nakomen.

Het is niet de eerste keer dat PTT Post (dochter van TNT Post Groep) te maken krijgt met klachten over de bezorging. Eind 1997 kreeg het bedrijf een stortvloed aan kritiek over zich heen toen bleek dat de extra drukte van de kerst- en nieuwjaarspost ervoor zorgde dat brieven pas dagen later werden bezorgd. Ook toen lag de verklaring in de invoering van de automatische sorteermachines. Om herhaling van dat probleem te voorkomen heeft PTT Post de afgelopen decembermaand veel extra personeel ingezet dat de post handmatig kon verwerken.

Deze keer ligt het probleem volgens PTT Post vooral in de regio Amsterdam, waar de overheveling van de werkzaamheden van twee knooppunten naar een nieuw sorteercentrum in Sloterdijk moeizamer verloopt dan verwacht. ,,Wij gaan ervan uit dat de problemen in Amsterdam binnen enkele weken zijn opgelost'', aldus een woordvoerder.

Over de klacht van Beleggings Express tegen PTT Post wil hij niets kwijt. ,,Het gaat om een juridische procedure, waar wij geen mededelingen over doen.''

Beleggings Express eist 2,5 miljoen gulden van PTT Post wegens wanprestatie. Volgens dit blad, dat wordt verstuurd via de zogeheten `24-uursservice' van PTT Post, is het sinds half december nu vier keer voorgekomen dat het tijdschrift niet binnen de beloofde periode is bezorgd.

De introductie van de sorteermachines, die vorig jaar zijn beslag heeft gekregen, vormt het sluitstuk van een grootscheepse reorganisatie die PTT Post de laatste jaren heeft doorgevoerd. Kern van deze operatie (onder de naam Briefpost 2000) is de overheveling van de activiteiten op twaalf zogeheten `expeditieknooppunten' naar dertien sorteercentra (waarvan zes voor brieven) en de vrijwel volledige automatisering van de postsortering. De bedoeling is dat in de loop van dit jaar ruim 90 procent van de aangeleverde brieven via de machines wordt verwerkt. PTT Post heeft 1,3 miljard gulden geïnvesteerd in de reorganisatie, die een jaarlijkse besparing van 300 miljoen gulden moet gaan opleveren.