Personalia

J. Franssen, burgemeester van Zwolle, volgt mr. I. Opstelten op als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Opstelten werd in 1994 VNG-voorzitter. Hij was tot voor kort burgemeester van Utrecht; nu is hij burgemeester van Rotterdam. Die overstap gaat gepaard met het neerleggen van een aantal functies. Franssen (47) is sinds 1994 burgemeester van Zwolle. Daarvoor was hij lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.