Personalia

Mr. E. Brans wordt directeur van de vereniging van universiteiten VSNU. Brans (37) is wnd. directeur van het onderzoek en wetenschapsbeleid van het ministerie van OC en W.