Pas verschenen

Cees Hilhorst: Vriendschap op afstand. De correspondentie tussen Bart van der Leck en H.P. Bremmer. Thoth 229 blz. ƒ69,50

Uitgave van 124 brieven en kaarten waarin de kunstenaar Van der Leck en zijn mecenas Bremmer verslag doen van de ontvangst van respectievelijk geld en kunstwerken. Dagelijkse beslommeringen afgewisseld met beschouwingen over kunst.

Willem van Toorn (red.): Willem den Ouden. SUN, 208 blz. ƒ69,50

Uitvoerige catalogus bij een tentoonstelling in De Beyerd in Breda gewijd aan de schilder van het Nederlandse rivierenlandschap Willem den Ouden. Met vele bijdragen van vooral literatoren als Rutger Kopland, Martin Reints en Nicolaas Matsier.

Elisabeth Honig: Painting and the Market in Early Modern Antwerp. Yale University Press, 308 blz. ƒ72,60

Een typisch genre in de Zuid-Nederlandse schilderkunst was het zogeheten marktstuk. Verbeeldingen van overdadige uitstallingen van vis, groente en fruit op de markt. Deze studie plaatst de opkomst van dit specialisme binnen de economische ontwikkelingen van Antwerpen en de veranderende rol van de kapitaalkrachtige opdrachtgevers.

William Tucker: De taal van de beeldhouwkunst. Over de grondslagen van de moderne sculptuur. SUN, 207 blz. ƒ49,50

Vertaling van een boek uit 1974 van de beeldhouwer en theoreticus William Tucker. Het centrale thema is de ontwikkeling van de beeldhouwkunst sedert Rodin, waarbij de academische principes werden losgelaten. Speciale aandacht ook voor Degas, Matisse en Brancusi.