Op ministerie VWS verdwijnen in vier jaar 200 à 250 banen

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verdwijnen komende vier jaar tussen de 200 en 250 functies. Een deel van de betrokken ambtenaren wacht gedwongen ontslag. Daar staat tegenover dat het ministerie veertig nieuwe mensen wil aantrekken.

Dit heeft de leiding van het departement vandaag aan het personeel en de vakbonden medegedeeld. VWS schrapt ongeveer 10 procent van de bestaande functies op het departement en bij de aanpalende instellingen zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (waar dertig banen verdwijnen) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (drie banen). Deze inkrimping is bijna het dubbele van de bezuiniging die in het regeerakkoord was afgesproken. Volgens het ministerie is het extra snoeien in de organisatie nodig om ruimte te scheppen voor afdelingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de meerjarenafspraken met de zorgsector of bij die onderdelen van de gezondheidszorg die volgens het regeerakkoord belangrijk zijn. Ook moet een aantal functies verdwijnen om de uitbreiding van de top te kunnen `betalen'.

Plaatsvervangend secretarisgeneraal C. van 't Veen, die de operatie leidt, zegt in een toelichting in het personeelsblad dat er nieuwe criteria worden ontwikkeld voor kiezen van de ambtenaren die moeten verdwijnen.

Het in de ambtelijke wereld geldende adagium dat degene die het laatst zijn aangenomen ook het eerst worden ontslagen zal niet worden gehanteerd, aldus Van 't Veen. Verbetering van de kwaliteit van het ministerie en het opbouwen van een evenwichtig personeelsbestand staan volgens hem voorop.

Een groot deel van de banen die op het ministerie zelf verdwijnen, wordt weggehaald bij uitvoerende diensten. Ook bij de afdelingen en diensten die zich bezighouden met bijvoorbeeld het toezicht op de bouw in de zorgsector en het verlenen van kleine subsidies verdwijnen relatief veel mensen. Daar staat tegenover dat de beleidsafdelingen grotendeels worden ontzien.

De bonden reageren vooralsnog negatief op het saneringsplan. Een definitieve reactie was rond het middaguur nog niet beschikbaar.