`Medicijnkosten nog veel hoger'

De kosten voor de geneesmiddelen zullen dit jaar bijna 800 miljoen gulden hoger uitvallen dan minister Borst (Volksgezondheid) zegt te verwachten. Zorgverzekeraar VGZ baseert deze verwachting op de gang van zaken in de eerste maanden van 1999. Volgens VGZ zal het Borst niet lukken de groei van de uitgaven af te remmen als zij ruzie blijft maken met de apothekers.