Kabelcrisis

EEN CURIEUZE combinatie van het Amerikaanse nieuwsstation CNN en het popkanaal MTV is een sterker breekijzer gebleken dan het geflopte supersportkanaal Sport 7 om het kabelgebruik in Nederland te veranderen. De Amsterdamse gemeenteraad is deze week akkoord gegaan met het openbreken van het contract waarbij het kabelnet werd verkocht aan de commerciële exploitant A2000. Na een initiële prijsverhoging in mei komt er in het najaar een systeem met decoders. Een goedkoop maar beperkt publiek basispakket blijft algemeen verkrijgbaar, de leuke zenders gaan achter de decoder – tegen een extra prijs uiteraard.

Bij de verkoop van het net in 1995 had de gemeente een vaste abonnementsprijs bedongen tot het jaar 2005. Van meet af aan was te zien dat dit een loze afspraak was, al was het alleen omdat zij slechts betrekking had op het aantal kanalen en niet op de programmering. Dat doet echter niet af aan de verantwoordelijkheid van de gemeente die nu dan ook woordbreuk kan worden verweten.

Nakaarten over het onvermijdelijke heeft weinig zin. De kabelexploitatie is het stadium van een puur lokale aangelegenheid ontgroeid. Nieuwe mogelijkheden, zoals Internet en gespecialiseerde diensten, vergen investeringen die het publiekrechtelijke kader te buiten gaan. De energiebedrijven die de gemeenten zijn opgevolgd als kabelbeheerders zijn nu ook al aan het afhaken ten behoeve van internationale commerciële consortia.

Wel past het de gemeente Amsterdam een deel van de geflatteerde opbrengst terug te geven aan haar burgers. De huur van een decoder vormt meer dan tien procent van de abonnementsprijs voor het nieuwe pluspakket. Hoe lang denkt de exploitant trouwens zo'n opslag voor een apparaat, dat toch primair in zijn eigen belang is, te blijven heffen?