Chauffeur niet aansprakelijk

Minister Korthals (Justitie) trekt een wetsvoorstel in waarin automobilisten automatisch aansprakelijk worden gesteld voor letselschade bij een ongeval met een fietser of een voetganger.

Het wetsvoorstel was ingediend door Korthals' voorganger Sorgdrager. Minister Korthals vindt dat fietsers en voetgangers die zich roekeloos gedragen in het verkeer niet onvoorwaardelijke wettelijke bescherming mogen genieten.

Sorgdrager wilde automobilisten in beginsel voor alle kosten van een verkeersongeluk met een `zwakke verkeersdeelnemer' laten opdraaien, ongeacht wie er schuld had. Alleen bij gevallen waarin duidelijk sprake is van grove nalatigheid of opzet van een fietser of voetganger zou de automobilist niet voor honderd procent hoeven te vergoeden. Als niet bewezen kan worden dat er sprake is van opzettelijke of bewuste roekeloosheid van de fietser, dan zou de automobilist de totale letselschade van het slachtoffer moeten betalen.

Minister Korthals vindt het onrechtvaardig dat de positie van de fietser of voetganger die onzorgvuldig deelneemt aan het verkeer door het voorstel van Sorgdrager wordt verbeterd. Het gaat dan om fietsers die door rood licht rijden, die dronken aan het verkeer deelnemen, zonder licht in het donker fietsen en om voetgangers die zonder kijken oversteken.

In de huidige situatie krijgt de fietser of voetganger in ieder geval vijftig procent van de letselschade als gevolg van een ongeluk vergoed van een automobilist. De overige vijftig procent kan, na een eventuele rechtszaak, ook worden verhaald op de automobilist. Dan zou de schuld van de automobilist bewezen moeten worden.

Korthals wil dat de fietser óf honderd procent schadevergoeding krijgt, óf, in geval van bewust roekeloos gedrag, helemaal niets. De standaardvergoeding van vijftig procent komt hierdoor te vervallen. Ook in de ideeën van Korthals blijft bescherming van de voetganger of fietser belangrijk. De minister is van mening dat inschattingsfouten in het drukke stadsverkeer onvermijdelijk zijn.