CDA wil scholieren maand stage laten lopen

Middelbare scholieren moeten een maatschappelijke stage lopen om zo beter te worden voorbereid op de maatschappij. Gedacht wordt aan een stage van een maand, die ook gespreid over een jaar kan worden volbracht. Dit schrijft het CDA in zijn notitie `Samen Nederland Veilig Maken'.

De notitie is bedoeld als aanzet voor een debat in de partij over veiligheidsontwikkeling en is opgesteld door het wetenschappelijk instituut van het CDA. Fractievoorzitter De Hoop Scheffer en partijvoorzitter Van Rij hebben het stuk ondertekend. Volgens de opstellers moet het onderwijs niet alleen opleiden voor een betaalde baan, maar ook voor een plaats in de maatschappij. Dit laatste ,,dreigt in de vergetelheid te raken''.

Een maatschappelijke stage zou daarom een goede aanvulling zijn. Gedacht wordt aan een stage van een maand bij een vrijwilligersorganisatie. De stage hoeft niet in één keer worden afgerond. Zo moet het ook mogelijk zijn dat scholieren gedurende een jaar bijvoorbeeld elke vrijdagmiddag bij een bepaalde instelling werken.

Volgens het CDA kan de stage op diverse manieren worden ingevuld. ,,Een maand werken in een kinderziekenhuis in Bulgarije, een jaar lang een paar uur in de week actief zijn in het buurthuis, op de sportvereniging of bij een regionale of lokale omroep. Een stage zou ook gelopen kunnen worden bij een afdeling van een politieke partij, natuur- of milieuorganisatie.''

De stage heeft alleen zin als die ook door jongeren zelf als zinvol wordt ervaren en moet dus niet worden verplicht, stelt het rapport. Wel zou er gedacht kunnen worden aan het geven van studiepunten voor een goed volbrachte stage, aldus het CDA.