Waterbedrijven bezorgd over gif

Het kabinet moet scherpere maatregelen nemen om de vervuiling van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen te verminderen. Het huidige beleid zorgt voor onvoldoende afname van giftige stoffen waardoor de kosten van drinkwaterwinning toenemen. Dit schrijft de vereniging van waterleidingbedrijven VEWIN aan minister Pronk (VROM) en staatssecretaris Faber (Landbouw).