Van der Giessen

Op 23 maart wijdde NRC Handelsblad het hoofdredactioneel commentaar aan de benoeming van Jikkie van der Giessen tot collegevoorzitter van de Rotterdamse Hogeschool voor Muziek en Theater, en daarmee aan haar vertrek als wethouder van Amsterdam. Dit commentaar was niet alleen selectief, maar ook tendentieus.

Selectief, omdat de commentator zich vrijwel uitsluitend beperkt tot het afgelopen jaar. Dat is wat mager, na vijf jaar wethouderschap. Bij de enige referentie aan de vorige bestuursperiode laat zijn geheugen hem onmiddellijk in de steek. De commentator stelt dat Van der Giessen als wethouder Zorg heeft beloofd dat ,,binnenkort geen zwervers meer in de portieken zouden slapen. Het werden er alleen maar meer.'' Dat zou een domme, want in een grote stad volstrekt onrealistische, belofte zijn. Iets dergelijks heeft Van der Giessen dan ook nooit beweerd. Wel heeft Van der Giessen zich in de vorige periode ten doel gesteld, om het schrijnende gebrek aan nachtopvang voor daklozen voor het jaar 2000 op te lossen, opdat niemand nog gedwongen op straat hoeft te slapen. Als wethouder Zorg heeft Van der Giessen voor dit doel bij de college-onderhandelingen 12,5 miljoen gulden extra bedongen. In het commentaar verder geen woord over de gebruikersruimten – waarvan in de vorige collegeperiode drie werden geopend, zonder extra geld –, de heroïne-experimenten, het nieuwe mediabeleid.

Wel wordt ingegaan op de Amsterdamse kabelcrisis. ,,Onder het bewind van Van der Giessen verdween in Amsterdam de zender CNN van de kabel. De stad werd zo ver buiten de grachtengordel een lachnummer.'' Dat CNN – en MTV – verdwenen tijdens haar ambtsperiode is waar, maar dat is dan ook werkelijk de enige relatie die kan worden gelegd. De gemeentelijke betrokkenheid bij die gebeurtenis is namelijk nul. De zenders gingen op zwart, omdat ze weigerden de doorgiftevergoeding te betalen die kabelexploitant A2000 oplegde. De gemeente doet er sindsdien alles aan om de crisis op te lossen.

Tenslotte probeert de commentator het afketsen van de benoeming van Frits Bolkestein tot voorzitter van de Kunstraad in de schoenen van Van der Giessen te schuiven. Als de zelfbenoemde `linkse meerderheid' in de Amsterdamse gemeenteraad de heer Bolkestein tot persona non grata verklaart – sommigen informeel, anderen voor de camera van AT5 – dan is het onduidelijk waarom dit feit op het conto van Van der Giessen wordt geschreven.