Vakantiedagen langer op te sparen

Werknemers mogen bovenwettelijke vakantiedagen binnenkort vijf in plaats van twee jaar opsparen. Ook kunnen zij deze vrije dagen – bij full-timers elke dag boven het wettelijk minimum van twintig – laten afkopen.

De Tweede Kamer gaat akkoord met het wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken), zo bleek gisteren tijdens een debat. Volgens het voorstel mogen werkgevers en werknemers straks zelf bepalen wat ze doen met de dagen die het wettelijk minimum te boven gaan.

Werknemers moeten daartoe over drie jaar individueel met hun werkgever schriftelijk kunnen afspreken wat ze met de `overdagen' doen. Tot die tijd kan alleen collectief, in de CAO's, worden vastgelegd hoe de extra dagen besteed worden. Het afkopen van vakantiedagen is nu nog niet mogelijk.

De huidige regels worden als te rigide ervaren. Volgens Verstand zijn de voorgestelde wijzigingen vooral bedoeld om werknemers meer flexibiliteit te bieden.

De PvdA had gisteren bezwaren tegen de afkoopregeling. Kamerlid Bussemaker zei namens de PvdA te vrezen dat werkgevers hun werknemers ,,onder druk zetten hun vakantiedagen af te kopen''. Verstand vindt de overgangstermijn van drie jaar voldoende om goede CAO-afspraken te maken.

De Kamer zette ook vraagtekens bij de mogelijkheid vakantiedagen om te zetten in `calamiteitenverlof'. Werknemers en werkgevers mogen nu al afspraken maken of en, zoja, hoeveel vakantiedagen ze daarvoor mogen ruilen. De Kamer wil dat beperken, de staatssecretaris wil de regeling handhaven.

Het wetsvoorstel wil verder het ouderschapsverlof verdubbelen bij geboorte of adoptie van meer dan een kind.