Thuiszitter 2

Met Jeannet Dooper ben ik het eens dat kinderen bij hun ouder(s) moeten zijn en dus door hen moeten worden opgevoed. Zoals het in onze maatschappij is geregeld, vind ik het alleen thuiszitten met kinderen echter wel het minst slechte van twee kwaden. Anders dan Jeannet Dooper ben ik van mening dat een volwassene thuis met kinderen wel degelijk nogal eenzaam is. Hij/zij heeft ook aanspraak nodig van andere volwassenen. Ik denk dat dat een belangrijke reden is waarom met name moeders gaan werken.

Een andere reden is dat we lang op school zitten en graag iets met onze verworven kennis en met onze talenten willen doen. Dat is een niet meer dan normaal verlangen. Als de bedrijvigheid in onze maatschappij door vrouwen zou worden georganiseerd, zou het door Jeannet Dooper geconstateerde probleem overigens niet of in veel mindere mate bestaan, gelet op de landen waar de economie veelal op vrouwen draait en waar die vrouwen hun kinderen gewoon meenemen naar hun werk.

In onze maatschappij heb je geen andere keuze dan met kinderen thuis te gaan zitten, simpelweg omdat je de verantwoordelijkheid hebt genomen voor je kinderen.