Schröder ziet af van presentatie plan

Bondskanselier Schröder heeft gisteravond een Duits plan voor oplossing van de crisis in Kosovo niet aan de staats- en regeringsleiders van de Europese Unie voorgelegd. De EU-leiders schaarden zich in plaats daarvan achter een initiatief van secretaris-generaal Kofi Annan van de VN.

De Verenigde Staten hebben volgens de Amerikaanse NAVO-ambassadeur kritiek op het plan van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer. Schröder zei gisteravond dat hij zich niet distantieert van de uitgelekte voorstellen van Fischer. Maar de Europese regeringsleiders herhaalden gisteren op een informele top in Brussel slechts dat zij achter de eisen staan die de NAVO aan Joegoslavië heeft gesteld en dat zij een diplomatiek initiatief van Kofi Annan steunen.

Volgens een Franse diplomaat heeft Schröder het Duitse plan niet op de Europese top gepresenteerd omdat tevoren duidelijk was dat het ,,niet rijp'' was. In het Duitse plan was sprake van het stoppen van de NAVO-bombardementen gedurende 24 uur nadat Joegoslavië begonnen zou zijn troepen uit Kosovo terug te trekken. Vervolgens zou met een VN-mandaat een NAVO-vredesmacht in Kosovo moeten worden gelegerd.

Na overleg in aanwezigheid van Kofi Annan bevestigden de Europese regeringsleiders gisteravond nog eens de eisen aan Joegoslavië: terugtrekking van de Servische en Joegoslavische troepen, terugkeer van vluchtelingen, optreden van een internationale vredesmacht en een politieke oplossing op basis van de voorstellen van `Rambouillet'. Premier Kok zei dat er geen sprake was van een omslag in het denken en dat vastgehouden wordt aan de oorspronkelijke doelstellingen, waarbij militaire acties onvermijdelijk zijn.

De Duitse minister Fischer kondigde afgelopen maandag aan dat het gisteren een beslissende dag zou worden bij het zoeken naar een oplossing voor de crisis in Kosovo. Een Ierse diplomaat zei gisteravond dat een van de regeringsleiders tijdens de top Schröder, die het huidige voorzitterschap van de EU bekleedt, naar het Duitse plan vroeg. De bondskanselier zou toen geantwoord hebben dat het initiatief van Kofi Annan hetzelfde is als het Duitse plan. De Britse premier, Blair, zei dat tijdens het overleg duidelijk was dat men vasthoudt aan de eisen van de NAVO. ,,Het is kristalhelder dat voor het opschorten van de militaire acties nodig is dat de eisen die we hebben gesteld worden aanvaard en uitgevoerd'', vatte Schröder het overleg samen.

Annan wil dat alle leden van de Veiligheidsraad, met inbegrip van Rusland en China, door in te stemmen met een resolutie de NAVO-voorwaarden voor het opschorten van de bombardementen aanvaarden. Hij veronderstelde gisteravond ,,dat dit nog heel wat tijd zal vergen''.

De regeringsleiders hebben gisteravond ook gesproken over een overgangsregeling voor Kosovo nadat de militaire acties zijn gestopt. De EU is bereid voor onbepaalde tijd het bestuur in Kosovo over te nemen. Schröder zei dat het gevaar dat Kosovo op die manier een EU-protectoraat kan worden gisteravond niet ter sprake is gekomen. Een eerdere poging van de EU om in Mostar in Bosnië-Herzegovina een tijdelijk bestuur te voeren is goeddeels mislukt.

De EU wil ook dat er een conferentie voor de Balkan komt om te besluiten over stabilisering, veiligheid, democratisering en economische ontwikkeling van dit gebied op lange termijn. Volgens Schröder moet de EU ook materieel verantwoordelijk worden voor ontwikkeling van de Balkan. ,,Dat kan duur worden'', zei hij. ,,Maar militaire conflicten zijn nog duurder en leveren minder op voor de ontwikkeling van het gebied.''