Realistisch tv-man

Omroepbestuurder J.W. Rengelink is dinsdag op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was bijna dertig jaar lang tv-secretaris van de VARA en twintig jaar programmacommissaris bij de Nederlandse Televisie Stichting, de voorloper van de NOS. Ook bekleedde hij diverse functies voor de European Broadcasting Union, de organisatie van publieke omroepen.

Wim Rengelink, zoon van een Twentse vakbondsleider, was voor de oorlog bureauchef bij de SDAP en verrichtte tijdens de bezetting verzetswerk waarvoor hij later het Verzetsherdenkingskruis kreeg. Na de bevrijding werkte hij als referendaris bij het toenmalige departement voor Wederopbouw, tot hij in 1949 bij de VARA kwam om een tv-afdeling op te zetten. Ook werd hij afgevaardigd naar de NTS, het samenwerkingsverband van de omroepen dat op 2 oktober 1951 de eerste officiële tv-uitzending verzorgde. ,,Wij hebben de bereidheid de televisie te gebruiken voor het brengen van goede verantwoorde ontspanning'', zei Rengelink bij die gelegenheid, ,,maar wij hebben vooral ook de wil de culturele en educatieve mogelijkheden van de televisie niet te verwaarlozen.''

Omdat hij tegelijk de belangen van de VARA en de NTS moest behartigen, werd Rengelink als geen ander verwikkeld in de taaie strijd van de omroepen tegen samenwerking op programmagebied. Vrijwel elke NTS-uitzending (ook het begin van het dagelijkse journaal) moest worden bevochten op de omroepen, die er een aanslag op hun individuele autonomie in zagen. Zelf koos hij doorgaans voor de gezamenlijkheid: ,,Ik ben voor 80 procent een NTS-man, voor 20 procent of meer een VARA-man.''

Bij de VARA was Rengelink in 1963 een fel pleitbezorger van het satirische programma Zo is het, tegenover een achterban die zich ongerust afvroeg of dit niet te ver ging. ,,Ik wens dit programma met mijn verantwoordelijkheid in alle opzichten te dekken'', zei hij. Maar ook besloot hij in 1965 tot uitstel van het satirische tv-stuk Als er geen zwarten bestonden, moesten ze worden uitgevonden van Johnny Speight, omdat de strekking door veel kijkers ,,misverstaan zou worden'' als een discriminerende.

Rengelink stond bekend als een hardnekkig en gewiekst onderhandelaar die voor alles een realist was. VARA-geschiedschrijver Meyer Sluyser rekende hem ,,tot de weinige mensen die hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van de Nederlandse televisie''.