Premie autoverzekering omhoog

Nationale Nederlanden zal dit jaar in navolging van andere verzekeraars de premie voor autoverzekeringen verhogen. Aanleiding is volgens de verzekeraar de toename van `letselschade', waarbij steeds hogere uitkeringen per individueel geval nodig zijn. De winst op autoverzekeringen daalde vorig jaar van 54 naar 14 miljoen gulden. Met hoeveel de premie omhoog gaat, is nog niet bekend.

Het mindere resultaat op autoverzekeringen werd ruim gecompenseerd door de gunstige ontwikkelingen bij de markt voor levensverzekeringen, waar Nationale Nederlanden marktleider is met een aandeel van ongeveer 20 procent. In totaal steeg de nettowinst van de ING-dochter met 9,4 procent (86 miljoen gulden) tot ruim 1 miljard gulden. Het premie-inkomen steeg met 1 miljard gulden tot 10,5 miljard gulden. De omzet – premie plus beleggingsopbrengsten – kwam daarmee op 17,5 miljard gulden. Het balanstotaal steeg met bijna 20 procent tot 123 miljard gulden.

Het resultaat van de levensverzekeringen steeg de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 10 procent tot 775 miljoen gulden in 1998. De premie-inkomsten stegen afgelopen jaar met 800 miljoen gulden. Het aan polishouders beschikbaar gesteld bedrag daalde vorig jaar licht tot 5,7 miljard gulden, inclusief een bedrag van 50 miljoen gulden aan gerealiseerde koerswinsten.

Volgens de deze maand aangetreden topman H. Richaers van Nationale Nederlanden is de groei van de levensverzekeringen bij Nationale Nederlanden in lijn met de markt. Daarnaast is de verzekeraar er volgens hem in geslaagd om een aantal grote collectieve contracten af te sluiten. De belangstelling voor koopsompolissen is nog steeds heel groot, stelt Richaers. Er is volgens hem nog niets te merken van angst bij het publiek voor een andere fiscale behandeling van dit soort constructies.

Anders dan vorig jaar was beloofd, zijn de zorgverzekeringen nog steeds verliesgevend. Het verlies liep vorig jaar op tot 11 miljoen gulden na een verlies van 3 miljoen gulden in 1997. Oorzaak is wederom een sterke stijging van de kosten in de gezondheidszorg.

Bij de schadeverzekeringen, waar ook de `zorg' onder valt, steeg het nettoresultaat met 49 miljoen gulden naar 230 miljoen gulden. Van de verschillende sectoren deden alleen `zorg' en `motorrijtuigen' het slecht. Ondanks de toenemende schade op WAO-gebied – werkgevers die zich verzekerd hebben tegen arbeidsongeschiktheid van werknemers – en 18 miljoen gulden verlies op ziektewetproducten was `inkomen' verreweg het belangrijkste onderdeel van de schadebranche met een resultaat van 115 miljoen gulden.