Modificeren van gewassen toegestaan

De Tweede Kamer gaat akkoord met de verbouw, import en verwerking in levensmiddelen van genetisch veranderde gewassen. De vijf kleine fracties die dit tijdelijk willen verbieden krijgen daarvoor geen steun.

Wel zullen, zo lang dit rendabel is, producten in de schappen vinden die zoveel mogelijk zonder gemodificeerde grondstoffen zijn vervaardigd. Deze zullen daarop worden gecontroleerd en van een `beschermd' etiket worden voorzien.

Dit bleek gisteren tijdens overleg met minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Faber (Landbouw) over de veiligheid van het voedsel. Borst en Faber wezen het moratorium dat de kleine partijen wilden (GPV, GroenLinks, RPF, SGP en SP) van de hand. Ook CDA, D66 en VVD voelden daar niet voor. Zo'n moratorium is volgens deze fracties niet realistisch omdat een groot deel van de ingevoerde soja en maïs al genetisch is veranderd. Ook zou zo'n verbod Nederland in Europa isoleren en schadelijk zijn voor het biotechnologisch onderzoek.

Een meerderheid in de Kamer vindt dat de Europese Commissie de procedures moet stroomlijnen die nodig zijn voor de productie en verwerking van genetisch gemodificeerde gewassen. Volgens onder meer VVD, D66 en CDA gaat veel tijd verloren door de bureaucratische opstelling van de Commissie en door het ontbreken van eenstemmige opvattingen over onder meer het inschatten van de risico's. VVD en CDA willen dat het kabinet in Brussel steun zoekt voor een Europees `Food Agency'. Dit agentschap zou de producten op hun veiligheid moeten gaan beoordelen. Een soortgelijk agentschap bestaat er op Europees niveau al voor geneesmiddelen. Door het Food Agency goedgekeurde producten zouden dan in alle landen van de EU moeten worden toegelaten.

In het genetische materiaal van gewassen als maïs en soja worden zodanige veranderingen aangebracht dat de planten resistent worden voor insecten, meer vrucht leveren of sneller groeien. Volgens Borst wijkt het veranderen van het genetisch materiaal van gewassen niet af van wat er in de natuur gebeurt. ,,Ook zonder ingrijpen van de mens is er sinds de oersoep voortdurend sprake geweest van veranderingen in het genetisch materiaal van organismen en zijn er soorten uitgestorven of veranderd'', aldus Borst.

De minister noemde de discussie in de Kamer een `discussie tussen gelovigen' die volgens haar veel gelijkenis vertoont met die ten tijde van Darwin toen deze de basis legde voor de evolutieleer.