Lerarenopleidingen stellen limiet aan aantal studenten

Twee pabo's hebben aangekondigd komend studiejaar een studentenstop in te stellen. Zij kunnen de toestroom van studenten niet aan. Deze maatregel staat haaks op de plannen van minister Hermans (Onderwijs) om het lerarentekort op te lossen die hij deze week presenteerde.

Twee lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (pabo's) hebben een aanvraag ingediend voor een numerus fixus omdat zij onvoldoende capaciteit hebben voor studenten. De toestroom van studenten is het afgelopen jaar op alle pabo's al met een kwart gestegen, van 6.100 in 1997 naar 7.500 in 1998. Dit kwam onder meer door de publiciteitscampagne van de overheid: `Wie heeft minister Zalm leren rekenen?'

Het gaat om de Hogeschool Brabant in Breda en de Pedagogische Hogeschool De Kempel in Helmond. De Hogeschool Brabant wil komend studiejaar maximaal driehonderd studenten toelaten en de pabo in Helmond wil een numerus fixus van tweehonderd studenten.

Collegevoorzitter N. de Bruijn van De Kempel vindt dat hij, als de instroom boven de tweehonderd studenten uitkomt, niet meer kan instaan voor de kwaliteit van zijn opleiding. ,,Er zijn onvoldoende docenten en ook het gebouw is niet toegerust voor meer studenten. Daarnaast zijn wij verplicht om al die studenten een stage aan te bieden in de regio. Tweehonderd stages is het maximum.'' Volgens De Bruijn is hij verplicht naar de toekomst kijken. ,,Als we niet oppassen hebben we over een paar te maken met de bekende varkenscyclus en is er een overschot aan basisschoolleraren.''

Aanvankelijk had ook de Katholieke Pabo Zwolle ook een studentenstop aangekondigd, maar heeft die vandaag ingetrokken. H. Swart, lid van het managementteam, onderschrijft de problemen van zijn collega De Bruijn, maar zijn school heeft besloten komend studiejaar ,,het risico te nemen''.

Minister Hermans (Onderwijs) laat in een reactie weten dat hij morgen met de twee pabo's gaat overleggen. Hij wil weten wat de oorzaak van het aanvragen van een studentenstop is. Volgens Hermans kunnen pabo's hun deuren niet sluiten, juist nu er zulke grote lerarentekorten worden verwacht. Het ministerie verwacht dat er voor het basisonderwijs de komende tien jaar jaarlijks 8.500 nieuwe leraren nodig zijn. Volgens het ministerie zijn er geen wettelijke belemmeringen voor pabo's om een studentenstop in te voeren.