Kerkelijke Staat

In het artikel Niet alleen maar slobberwijn (in de krant van dinsdag 13 april, pagina 14) stond dat de Kerkelijke Staat (het huidige Vaticaanstad) tot in de jaren twintig van deze eeuw bleef bestaan en pas onder druk van Mussolini werd opgeheven. In feite bestaat de Kerkelijke Staat nog steeds. Na de bezetting van Rome in 1870 door het jonge koninkrijk Italië trok de paus zich terug in het Vaticaan. Pas bij de Verdragen van Lateranen in 1929 erkende de paus het verlies van Rome en omgeving. Bij monde van Mussolini erkende Italië toen de soevereine staat Vaticaanstad.