Houders van verzuimpolis massaal weg

PGGM Verzekeringen heeft dit jaar 500 zorginstellingen verloren als polishouder van een ziekteverzuimverzekering. De betrokken instellingen, met samen 140.000 werknemers, worden eigen-risicodrager.

Op 1 januari verzekerde de assurantiedochter van pensioenfonds PGGM (zorg- en welzijnssector) nog 250.000 werknemers van 2300 verpleeghuizen, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen en instellingen voor gehandicaptenzorg tegen ziekteverzuim. Na een tariefsverhoging van 40 procent medio januari zijn dat er nog maar 110.000 bij 1800 werkgevers. De explosieve premiestijging is het gevolg van een verlies van 120 miljoen gulden dat PGGM sinds de introductie van de verzekering tegen ziekteverzuim in 1996 heeft geleden.

Sinds de privatisering van de Ziektewet in dat jaar zijn werkgevers verplicht loon door te betalen bij ziekte. Ruwweg één op de vijf ondernemingen, doorgaans grotere bedrijven, draagt dit risico zelf. De rest heeft een verzuimverzekering afgesloten bij een commerciële verzekeraar. ,,Verzekeraars hebben de risico's veel te laag ingeschat en bij de introductie van de polis al te uitbundige voorwaarden gesteld'', aldus een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Inmiddels heeft dat geresulteerd in een versobering van de polisvoorwaarden en een gemiddelde tariefsverhoging van 10 tot 20 procent. Verzuimverzekeringen blijven echter onverminderd verliesgevend.

De premiestijging van 40 procent bij PGGM is uitzonderlijk hoog, stelt het Verbond. ,,PGGM is dan ook de enige in de sector die kampt met massale opzeggingen. Andere verzekeraars hebben daar nauwelijks last van.'' PGGM zelf noemt de tariefsverhoging onvermijdelijk. ,,In de zorg ligt het ziekteverzuim hoger dan in andere sectoren, dus de risico's zijn groter'', aldus een woordvoerder.

PGGM lijdt, ondanks een ruime halvering van het aantal verzekerden, geen omzetverlies door de opzeggingen. ,,De premieverhoging compenseert dat.'' De verzekeraar is niet rouwig om klanten te verliezen van een verliesgevend product. ,,Klanten verliezen is natuurlijk nooit leuk, maar we hadden er wel rekening mee gehouden dat dat het gevolg zou kunnen zijn van zo'n forsepremieverhoging.'' De klanten die zijn overgebleven, veelal kleine en middelgrote zorginstellingen, zijn te klein om zelf de risico's van ziekteverzuim te kunnen dragen. Voor grotere zieken- en verpleeghuizen is dat lucratiever.