ELSEVIER

[Vervolg vanpagina ] Het beste nieuws dat Bruggink te melden had was dat de val van de frauderende reisdochter Reed Travel inmiddels beëindigd was. ,,De omzetdaling is begin 1999 gestopt en we verwachten in de komende jaren weer een prettige winstbijdrage, maar natuurlijk niet zo fraai als vroeger.'' Bruggink kon gisteren ook nog de overname van de kleine Amerikaanse uitgever Cell Press noemen. ,,Wat `The Lancet' is voor medici, is `Cell' voor celbiologen.''

Maar de aandeelhouders wilden vooral weten waarom niemand de verantwoordelijkheid voor het concern op zich wilde nemen. Morris Tabaksblat, vanaf vandaag president-commissaris van Reed Elsevier, had een verklaring. ,,Wij stellen hoge eisen aan iemand en nemen daar onze tijd voor. De procedure is nu in een hogere versnelling gezet, want in augustus ging natuurlijk niemand ervan uit dat wij op dit moment nog geen bestuursvoorzitter zouden hebben. Maar ik kan geen enkele garantie bieden voor een snelle afloop.''

Of Reed Elsevier na het afketsen van gesprekken met de voorzitter van de Amerikaanse uitgever Simon & Schuster al een nieuwe kandidaat op het oog had wilde Tabaksblat niet zeggen. ,,Ik kan u wel zeggen dat we door de bijstelling van criteria breder zoeken.''

De kritiek van de aandeelhouders was het scherpst van de kant van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) die zowel bij het verlenen van decharge aan de raad van commissarissen als bij de benoeming van commissaris David Webster (hoofdverantwoordelijk voor de zoektocht naar een nieuwe topman) roet in het eten wilde gooien. Vooral de afkeuring van Webster zette bij Tabaksblat kwaad bloed. ,,U stemt tegen omdat Vinken en Van Vollenhoven hem verantwoordelijk hebben gesteld. Ik ben de eerste om ontevreden te zijn over de uitkomst van onze zoektocht, maar wat heeft het voor zin om het aftreden van Webster te eisen?'' Omdat de VEB onder de aanwezigen bijna alleen stond in haar protest bleef het tegengeluid zonder gevolgen.

Zonder antwoord bleven de vragen over een mogelijk bod van uitgever Wolters Kluwer op Reed Elsevier. Speculaties daarover in vooral de Britse pers duiken voortdurend op. ,,Wij zijn bijna elke dag bezig met het zoeken van partners of overnamekandidaten. Op speculaties uit de pers gaan wij nooit in'', aldus Bruggink. Of hij een combinatie met de voormalige fusiepartner een goed idee vindt, wilde hij niet bevestigen. ,,Maar als er twee jaar geleden goede argumenten voor een fusie waren, dan zijn die niet opeens verdwenen.''