Concurrentie voor Shell

Free Energy Europa in Eindhoven wil door toepassing van goedkopere technieken over vijf jaar de helft van de Nederlandse markt voor zonnepanelen in handen hebben. Nu is Shell Solar de dominante partij in ons land. Free Energy zegt voor hetzelfde geld 2,5 keer meer vierkante meters te kunnen leveren. De koper krijgt zo een kwart meer stroom dan met gangbare exemplaren.