Boijmans-Van Beuningen

De berichten over de toestand bij Boijmans-Van Beuningen vormen een bron van bezorgdheid bij de vele kunstminnenden die dat museum een goed hart toedragen. Dat de directeur en de conservatoren figuurlijk gesproken vechtend over straat rollen gaat ten koste van de zorg voor museum en collectie.Het afnemend bezoekersaantal spreekt boekdelen.

In het bedrijfsleven, waar ik dertig jaar werkzaam ben geweest, is in dit soort situaties steeds een ding duidelijk: het management faalt. Management gaat over het in harmonie doen samenwerken van mensen, met een duidelijk doel voor ogen. Aan beide voorwaarden blijkt bij Boijmans-Van Beuningen niet voldaan te worden.

De voorgestelde verkoop of ruil van het Rothko schilderij lijkt slechts de aanleiding te zijn om de smeulende strijd zichtbaar te doen oplaaien. Op zich is een openlijke, fatsoenlijke discussie over de voorwaarden waarop ruil of verkoop van museumstukken mogelijk zou zijn, gewenst. Maar dat dient op een rustige niet emotionele wijze te geschieden.

    • E. Munnig Schmidt