Begroting Zweden concessie aan links

De begrotingsvoorstellen van de Zweedse regering – die twee dagen na het plotselinge vertrek van de minister van Financiën naar buiten zijn gebracht – zijn erop gericht om het vertrouwen van de financiële markten in de Zweedse economie herstellen. De overheidsuitgaven zullen de komende jaren langzaam blijven stijgen, maar toch worden belastingtarieven verlaagd. Tegelijk worden de voorstellen gezien als een concessie aan links omdat in de plannen overschotten weer worden geïnvesteerd in de economie. De voorstellen zijn niet onverdeeld positief ontvangen. ,,Ik ben teleurgesteld dat de uitgaven blijven stijgen'', zegt een analist van Unibank. ,,Zweden heeft grote structurele problemen en die worden niet opgelost.'' (Reuters)