Algerije heeft nog één kandidaat over

De Algerijnen hebben vandaag nog maar één kandidaat in hun presidentsverkiezingen: de door de machthebbers aangeprezen oud-minister van Buitenlandse Zaken Abdelaziz Bouteflika. De overige zes kandidaten trokken zich gisteren uit de verkiezingen terug onder verwijzing naar grootscheepse fraude met de stemmen die onder andere leger en politie in de afgelopen dagen hebben uitgebracht. Bouteflika op zijn beurt heeft gedreigd ,,naar huis te gaan'' als de Algerijnse kiezers zich niet ,,met grote duidelijkheid uitspreken''.

De enige onbekende van deze verkiezingen is daarmee de opkomst geworden. Bij de vorige presidentsverkiezingen, die Liamine Zeroual in november 1995 in zijn functie bevestigden, bedroeg de opkomst ongeveer 75 procent, maar dat was naar Algerijnse begrippen uitzonderlijk hoog. Temidden van beschuldigingen van massale fraude bij bijna alle verkiezingen blijven veel Algerijnen thuis.

Ondanks commentaren dat de verkiezingen betekenisloos waren geworden door de terugtrekking van zes kandidaten besloot president Zeroual de verkiezingen toch te laten doorgaan. ,,Ik zal niet toestaan dat de wil (om te stemmen) wordt ingeperkt door welke obstructie dan ook'', aldus de president in een scherpe televisierede. Hij noemde de beschuldigingen van geknoei met de al uitgebrachte stemmen ,,wankel''. Dat leger en politie al voor de werkelijke verkiezingsdag hun stem uitbrengen is gebruikelijke praktijk in Algerije. Dat stelt de ordediensten in staat ongehinderd de veiligheid van de kiezers te waarborgen in het al sinds 1992 door moslim-extremistisch geweld verscheurde land.

Voorts opereren er mobiele stembureaus in het uitgestrekte Saharaanse deel van Algerije

De zes opgestapte kandidaten betoogden dat hun bewijzen van fraude vandaag verder geknoei met de stemmen voorspelden. Toen Zeroual hen gisteren niet wilde ontvangen – volgens hem moesten ze via de normale kanalen een klacht indienen – besloten ze zich terug te trekken. Het betreft de ex-premiers Mouloud Hamrouche en Mokdad Sifi, ex-minister van Buitenlandse Zaken Ahmed Taleb Ibrahimi, de Berberse oppositiepoliticus Hocine Ait Ahmed, de moslim-fundamentalist Abdallah Djaballah en voormalig presidentieel adviseur Youcef Khatib. Ibrahimi had de steun van het in 1992 verboden, fundamentalistische Front van Islamitische Redding (FIS).

Bouteflika noemde de terugtrekking van de zes een ,,flagrante verdraaiing van de wet''. Hij zei verder dat hij in de verkiezingen een ,,massale deelneming van de bevolking'' nodig had en ,,een score die me in staat stelt de extreem talrijke uitdagingen, die zojuist verder zijn gecompliceerd, het hoofd te bieden''. Zonder groot succes in de stembus ,,ga ik naar huis'', zei hij. Hij zei niet welke cijfers voor hem acceptabel zouden zijn. (Reuters, AP)

BOUTEFLIKA: pagina 4