Achttien Koerden vragen asiel na Haagse actie

Achttien van de 86 Koerdische PKK-aanhangers die in februari betrokken waren bij de bezetting van de Griekse residentie in Den Haag, hebben na hun aanhouding een asielverzoek ingediend. In totaal waren 27 Koerdische bezetters niet in het bezit van een verblijfsvergunning in Nederland. Momenteel loopt tegen de betrokkenen een gerechtelijk vooronderzoek. De asielprocedure kan pas na afloop van een mogelijke strafzaak worden behandeld. Justitie gaat ervan uit dat dit september wordt. (ANP)