Wetsvoorstel kippenstop

Het aantal kippen en kalkoenen in Nederland mag niet verder toenemen. Daartoe moeten boeren die pluimvee houden hun mestproductierechten omzetten in een vast aantal pluimveerechten. Minister Apotheker (Landbouw) stuurde gisteren een wetsvoorstel van deze strekking naar de Tweede Kamer. In het regeerakkoord van Paars II waren daarover al afspraken gemaakt. De omvang van de pluimveestapel wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal stuks pluimvee in het referentiejaar. Boeren mogen zelf bepalen welk referentiejaar zij kiezen voor het vaststellen van het aantal rechten. Dat kan 1995, 1996 of 1997 zijn.