Waterkering in IJssel vervangen

Rijkswaterstaat gaat de beschadigde schuif van de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel bij Rotterdam helemaal vervangen. Een motortankschip ramde vorig jaar oktober één van de twee beweegbare waterkeringen. Die bleek niet adequaat te repareren. Met de vervanging is zeker 4 miljoen gulden gemoeid. Het geld kan deels op de eigenaar van de tanker worden verhaald. (ANP)