VVD vraagt duidelijkheid van Pronk

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) weten wat precies zijn opvatting is over charterverkeer op regionale luchthavens.

De bewindsman zei gisteren in de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Verbugt (VVD), dat hij ongerust is over de toenemende vakantievluchten op de vliegvelden van Maastricht, Eindhoven, Rotterdam, Eelde en Twente.

Uit een vertrouwelijke gespreksnotitie, waaruit deze krant gisteren citeerde, blijkt dat Pronk het charterverkeer op regionale luchthavens het liefst helemaal zou willen verbieden. Volgens hem zouden de vakantievluchten op Schiphol moeten worden geconcentreerd en is ,,capaciteit elders niet gewenst''. ,,Als daar (op Schiphol, red.) geen plaats meer is, dan is het verder maar over. Charters zijn niet van belang (..) voor de ontwikkeling van de regionale velden'', aldus de notitie.

Verbugt zegt zeer verbaasd te zijn over deze stellingname: ,,Als ik deze gespreksnotitie lees, zijn de plannen van Pronk blijkbaar veel concreter dan hij gisteren in de Kamer zei. Ik wil dat de minister nu snel opheldering geeft of hij nou wel of geen ruimte ziet voor charters op regionale luchthavens.'' Pronk zei gisteren dat het niet wenselijk is ,,allerlei chartervliegtuigen in de gelegenheid te stellen nieuwe vluchtbewegingen te starten''.

De VVD-woordvoerster, die opnieuw vragen over de kwestie zal stellen, vindt overigens dat Pronks zienswijze overigens haaks staat op het regeringsbeleid. Zij wijst erop dat het vorige kabinet, na jaren van onderhandelingen, de regionale luchthavens juist de mogelijkheid heeft geboden om marktconform te kunnen werken. Hoewel het kabinet tegen een massale `overloop' van chartervluchten vanuit Schiphol naar de regio is, zijn er wel afspraken gemaakt over beperkte vakantievluchten op de kleinere vliegvelden. Met name Maastricht Aachen Airport heeft de mogelijkheid gekregen charters af te handelen, maar ook voor de andere regionale luchthavens is vastgelegd dat er een beperkte groei mogelijk moet zijn.

Pronk gaf gisteren in de Kamer toe dat zijn plannen ,,wellicht niet in overeenstemming'' zijn met het oude besluit. ,,Maar het denken staat niet stil'', aldus de bewindsman. De discussie over de kleinere vliegvelden maakt deel uit van de herziening van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL). Pronk zei gisteren dat het kabinet eind dit jaar met een standpunt naar buiten zal komen.