Telefonisch stemmen in 12 waterschappen

Ruim drie miljoen kiesgerechtigden kunnen de komende twee weken hun stem uitbrengen bij de verkiezingen in twaalf waterschappen in Noord- en Zuid-Holland. Voor het eerst kunnen kiezers per telefoon hun keuze maken. Op die manier hopen de waterschappen een hogere opkomst te bewerkstelligen.

Het gaat in totaal om 385 zetels in de besturen van de twaalf waterschappen. In januari hebben zich daarvoor 791 kandidaten gemeld, onder wie 107 vrouwen.

Uiterlijk deze week krijgen alle stemgerechtigden een krant in de bus met daarin een lijst van de kandidaten en een persoonlijk toegangsnummer om gratis per telefoon te kunnen stemmen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Tweede-Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen staan de kandidaten niet namens een bepaalde politieke partij op de kieslijst, maar op persoonlijke titel. De kandidaten zijn verdeeld over meerdere categoriën: ingezetenen (iedereen van 18 jaar en ouder), gebouwd (eigenaren van onroerend goed) en ongebouwd (eigenaren van onbebouwde grond, zoals landbouwers).

Tot en met 27 april hebben de waterschappen 24 uur per etmaal 450 telefoonlijnen opengesteld. De kosten van de telefonische verkiezingen bedragen in totaal 11 miljoen gulden. Volgens ir. E. van Tuyll van Serooskerken, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland en stuurgroepvoorzitter van de waterschapverkiezingen, is het stemmen per telefoon een stuk goedkoper dan schriftelijke verkiezingen.

Staatssecretaris M. de Vries (Verkeer en Waterstaat) heeft maandag al laten weten dat het kabinet de verkiezingen per telefoon met veel belangstelling volgt. ,,Het is een nieuwtje in verkiezingsland dat misschien ook voor andere verkiezingen nuttig kan zijn'', aldus De Vries.