Spaarzaamheid op record

De spaarzaamheid van de Nederlanders is het afgelopen jaar tot recordhoogte gestegen. Eind vorig jaar was het totaal op alle spaarrekeningen van particulieren bij banken 18 miljard gulden hoger dan een jaar eerder. Het totale spaartegoed is gestegen tot 269 miljard gulden. Het CBS denkt dat de sterke stijging vooral komt doordat particulieren de effectenbeurs mijden na de forse correctie die vanaf juli optrad. Het spaartegoed per Nederlander is opgelopen tot 17.000 gulden.