Pleidooi voor meer Europees geld voor cultuur

Nederland moet zich in Europees verband sterker maken voor een verhoging van het cultuurbudget. Het kabinet moet daarom het veto tegen een hoger cultuurbudget binnen de Europese Unie opheffen. Dat heeft de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en Ontwerpersverenigingen dinsdag bepleit in een brief aan premier Kok.

In de brief hekelt directeur J. Verduyn Lunel namens de federatie de opstelling van het Nederlandse kabinet binnen de Europese Commissie. Die heeft voorgesteld het budget voor kunst en cultuur te verhogen, maar Nederland houdt die tegen door middel van een veto.

In november verzette staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) zich tegen de verhoging. De Europese Commissie wilde een begroting van 370 miljoen gulden (167 miljoen ecu). Van der Ploeg wilde niet hoger gaan dan 200 miljoen gulden (90 miljoen ecu). Het ministerie van OC&W sprak in december echter niet van een veto, maar van `uitstel'. Dit in afwachting van een besluit over een nieuw cultuurbeleid na de eeuwwisseling. (ANP)