Pakhoed: winstwaarschuwing

De directie van Pakhoed heeft vanmorgen gewaarschuwd dat het recordresultaat van 1998 dit jaar waarschijnlijk niet wordt geëvenaard. De winstontwikkeling staat onder druk en vooral in tankopslag van chemische producten in Europa en in de tankvaart chemie gaat het moeilijk. Wel verwacht Pakhoed dat voortgaande margeverbetering, sinds kort weer stijgende productprijzen en uitbreiding van de productenportefeuille een positieve invloed op de resultaten van de distributiebedrijven zullen hebben.

De nettowinst over het hele eerste kwartaal is in ieder geval lager uitgevallen dan vorig jaar het geval was. Na een zwakke start in januari en februari is er overigens wel sprake geweest van enig herstel. De daling die zich vorig jaar aftekende bij de tankopslag van chemicaliën in Europa heeft zich in de eerste drie maanden van dit jaar voortgezet.

De vraag naar opslag van chemicaliën in Noord-Amerika blijft zich wel gunstig ontwikkelen. In Azië blijven de resultaten op hetzelfde niveau als in 1998. De opslag van olie blijft ook goede resultaten opleveren. Wat vooral het gevolg is van de goede middellange termijncontractpositie.

Ook de tankvaart chemie is nog niet uit het dal. De daling van de vraag die vorig jaar intrad is nog niet hersteld. Voorlopig ziet Pakhoed ook nog geen tekenen van herstel op het gebied van de opslag van chemicaliën en de chemie-scheepvaart. Op grond van al deze ontwikkelingen denkt Pakhoed dan ook dat de nettowinst voor houders van gewone aaandelen dit jaar niet hoger zal zijn dan vorig jaar.

Deze ontwikkeling is voor Pakhoed een tegenvaller. Bij de presentatie van de jaarcijfers 1998 eind februari kondigde de raad van bestuur aan in te zetten op een sterke rendementsverbetering voor het opslag- en distributieconcern. Dat betekent dat het rendement op geïnvesteerd vermogen omhoog moet naar 16 procent gemiddeld over een periode van vijf jaar. Vorig jaar was het rendement ondanks de recordwinst van 215 miljoen gulden niet hoger dan 11 procent.