KLM-vervoer stijgt licht

De KLM heeft het afgelopen jaar slechts een fractie meer vracht en passagiers weten te vervoeren. Het totale aantal vervoerde passagiers en goederen steeg in de periode april '98 – maart '99 met 1 procent tot 9.640 tonkilometer. Door een uitbreiding van de capaciteit (4 procent) daalde de beladingsgraad (passagiers en vracht) per toestel van 77,7 naar 75,1 procent. Met name het vrachtvervoer drukt de cijfers. Pas in de loop van het jaar trok de belangstelling van klanten aan, waardoor de terugval in vervoerde vracht nog beperkt bleef tot 2 procent. Aangezien KLM behoorlijk investeerde in beschikbare vrachtruimte daalde de benuttingsgraad tot 67,3 procent, ruim 4 procent minder dan het jaar daarvoor. Passagiersvervoer steeg met 2 procent.