Kabinet: nog geen opvang Kosovaren

Nederland zal vooralsnog geen Kosovaarse vluchtelingen opnemen.

Dit zei minister Korthals (Justitie) gisteren in de Tweede Kamer. Het kabinet streeft in de eerste plaats opvang in Europees verband na.

Een toezegging van Nederland over opvang van vluchtelingen past niet in dat beleid, volgens staatssecretaris Cohen (Justitie).

Bovendien is opvang van Kosovaarse vluchtelingen op dit moment nog niet nodig.

De Europese Unie heeft vorige week toegezegd honderdduizend Kosovaren in Albanië financieel te `adopteren', maar van dat aantal is volgens minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) nog maar een vijfde aangekomen. Omdat de vluchtelingenstroom de afgelopen week minder was dan verwacht, is er nu geen reden over te gaan tot opname van Kosovaren in landen van de Europese Unie. Op het moment dat de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, vraagt om opvang buiten de regio, zal Nederland wel aan dat verzoek voldoen, zeiden de bewindslieden. ,,We moeten van opvang in de regio geen dogma maken'', zei Cohen.

De adoptieregeling was vorige week overeengekomen tijdens een overleg tussen de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken van de landen van de EU. Toen bleek dat daar geen draagvlak bestond voor opvang in EU-landen, werd besloten garant te staan voor honderdduizend vluchtelingen die in Albanië zouden aankomen.

De Tweede Kamer had gisteren scherpe kritiek op de uitkomst van dat Europese overleg. PvdA'er Albayrak hoopte vooraf op een beter vluchtelingenbeleid van de EU, maar moest nu constateren dat zo'n Europese aanpak niet meer dan ,,dichtbij leek''. Het CDA sprak van een ,,gemiste kans''. D66 was ,,teleurgesteld'' en GroenLinks typeerde de reactie van de EU en de Nederlandse regering op de vluchtelingensituatie in Albanië als ,,benepen''.

Staatssecretaris Cohen gaf toe dat ,,we niet al te optimistisch moeten zijn over een Europese aanpak''. Het kabinet vreest dat niet alle landen bereid zullen zijn vluchtelingen op te nemen. Nederland bevindt zich nu in een ,,spagaathouding'', zei Cohen. Het streeft naar Europees beleid op het gebied van vluchtelingenopvang, maar als dat niet van de grond komt, zal Nederland zelf initiatieven ontplooien.

Dittrich (D66) vroeg hoe lang die spagaat nog kan duren. Staatssecretaris Cohen: ,,Als ik hier zou zeggen dat dat nog een x-aantal weken kan duren, weten de andere landen dat ze tot dat moment kunnen afwachten.'' Hierdoor zouden de landen die niet voor Europese opvang van Kosovaren zijn, een aanpak door de EU-landen kunnen frustreren. Vooral Frankrijk en Duitsland verzetten zich vorige week tegen opvang buiten de regio, al heeft Duitsland inmiddels wel ruim vijfduizend Kosovaren opgenomen.