ING koopt Arnhemsche

ING neemt de beleggingsmaatschappij NV Arnhemsche (Maatschappij tot het houden van aandelen Akzo Nobel) over. Voor elk gewoon aandeel Arnhemsche wordt 0,4 gewoon aandeel Akzo Nobel geboden (ex slotdividend `98) plus een zodanig gedeelte van één aandeel als moet worden gekocht voor een bedrag van ongeveer 0,20 euro.