IMF somber over Indonesië

Het Internationaal Monetair Fonds voorziet dat de economische conjunctuur in Indonesië ,,moeilijk'' en ,,fragiel'' blijft zolang de politieke hervormingen niet worden geëffectueerd. Dat staat in het jaarraport van het fonds over Indonesië. Ook is het IMF bezorgd over de trage voortgang in het fiscale stimuleringsbeleid van de regering in Jakarta. (AFP)