Geen inzage in brief EU over varkenswet

Het is de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) gisteren in een kort geding niet gelukt inzage te krijgen in een vertrouwelijke brief van de Europese Commissie aan voormalig landbouwminister Van Aartsen. De rechter bepaalde dat de brief niet openbaar hoeft te worden.

De NVV had om de brief gevraagd omdat deze als ondersteuning zou kunnen dienen voor de rechtzaak die de bond heeft aangespannen tegen de Wet Herstructurering Varkenshouderij (WHV). De vakbond wist van het bestaan en de inhoud van de brief omdat daar in een ambtelijke notitie van 12 december 1997 van het ministerie van Landbouw aan gerefereerd wordt. Landbouw-juriste Heukers meldt in die notitie aan Van Aartsen dat er Europese bezwaren zijn tegen de onderbouwing van de dan nog in voorbereding zijnde WHV.

In de brief zouden ambtenaren van de Europese Commissie melden dat de voorstellen van de WHV geen goedkeuring van Brussel kunnen krijgen, zolang Van Aartsen de wet als een marktordening blijft verdedigen. Op advies van zijn ambtenaren heeft Van Aartsen toen de wet alsnog opgehangen aan de mestwetgeving (Nitraatrichtlijn) en zo de marktordening in een milieudoel omgezet. De minister heeft dit in de Eerste Kamer altijd ontkend.

De WHV voorziet in een korting van de varkensstapel in twee stappen met minimaal twintig procent. Tegen de wet loopt een groot aantal juridische procedures die onder meer de eerste korting buiten werking hebben gesteld. Huidig landbouwminister Apotheker zoekt naar een oplossing om de wet alsnog overeind te houden en de juridische procedures te omzeilen.

De NVV hoopte met de brief aan te tonen dat de kern van de wet bij de behandeling is aangepast.