Fischer presenteert Duits vredesplan

Duitsland legt vandaag een vredesplan voor Kosovo op tafel. Het voorziet in een VN-vredesmacht in Kosovo en in nauwe samenwerking met Rusland.

Joschka Fischer, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag een vredesplan inzake Kosovo voorgesteld. Het zes-stappen-plan voorziet in een nauwe betrokkenheid van Rusland en de VN bij een vredesregeling.

Liefst deze week nog moet een bijeenkomst worden gehouden van de acht belangrijkste industrielanden G-8 (VS, Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Canada, Italië, Rusland) over het vredesplan. Kern van het Duitse vredesvoorstel is dat de Joegoslavische president Miloševic zijn troepen uit Kosovo terugtrekt en het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK zijn acties staakt, er een tijdelijke wapenstilstand van 24 uur komt en onder leiding van een VN-vredesmacht de vluchtelingen naar Kosovo terugkeren.

Het Duitse plan bestaat uit de volgende stappen:

President Miloševic maakt een begin met de terugtrekking van ,,alle militaire, politie- en paramilitaire krachten uit Kosovo''. Tegelijkertijd moet het UÇK zijn tegenaanvallen staken. Intussen wordt een internationale VN-vredesmacht samengesteld, die de aftocht van de Serviërs en vrede in Kosovo moet garanderen.

Het vredesvoorstel dient zo snel mogelijk door de Veiligheidsraad van de VN, liefst dezelfde dag nog, te worden geautoriseerd.

Zodra Belgrado met de aftocht begint, staakt de NAVO haar luchtaanvallen voor 24 uur. Het UÇK mag zijn stellingen niet verlaten, zolang nog geen internationale vredesmacht in Kosovo is aangekomen. Is het de Serviërs ernst met het vertrek van de militairen uit Kosovo, dan wordt de wapenstilstand verlengd, totdat de terugtrekking is voltooid en duurzaam van luchtaanvallen wordt afgezien. Voordat de internationale vredesmacht er is, komen parallel aan de aftocht van Joegoslavische troepen, `vooruitgeschoven krachten' van de landen, die de VN-vredesmacht gaan vormen, in Kosovo.

Parallel hieraan moet de veiligheid in en buiten Kosovo militair worden ondersteund door de NAVO-luchtmacht en NAVO-grondtroepen.

Zodra het vredesakkoord door een VN-resolutie is bekrachtigd, moeten internationale hulporganisaties hun werk in Kosovo oppakken.

Gelijktijdig met de aftocht van Joegoslavische troepen, kan de terugkeer van vluchtelingen naar Kosovo beginnen. De Veiligheidsraad autoriseert een overgangsregeling tot een definitieve politieke regeling voor de Balkan is overeengekomen.

Het vredesplan dat Fischer vandaag in Brussel heeft gepresenteerd, is het gevolg van intensieve diplomatieke bemoeiingen van zowel regeringspartijen (SPD en Groenen) als de oppositie (CDU/CSU) om Amerika, de EU-landen, Rusland en de Verenigde Naties op één lijn te krijgen voor een vredesregeling.

Hoewel de regering van bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) zich van meet af aan loyaal tegenover de NAVO toonde en direct bereid was aan de luchtaanvallen mee te doen, wordt in Duitsland in toenemende mate gevreesd voor een isolement van Rusland naarmate de crisis escaleert. Fischer, zijn staatssecretaris Wolfgang Ischinger, onderminister Günter Verheugen, de Beierse CSU-premier Edmund Stoiber en CDU-buitenland-expert Karl Lamers zijn de afgelopen weken naar Moskou gereisd, niet alleen om Rusland bij een vredesregeling, maar ook bij een internationaal plan voor duurzame vrede op de Balkan te betrekken.

Al sinds de Ostpolitik van oud-SPD-kanselier Willy Brandt vormt de toenadering tot de toenmalige Sovjet-Unie, naast de Westbindung, een hoeksteen van de Duitse buitenlandse politiek. Zeker als huidig EU-voorzitter benut Bonn zijn vriendschappelijke betrekkingen met Moskou optimaal om vrede op de Balkan te bereiken.

Ook het feit dat de NAVO-actie niet de goedkeuring heeft van de Veiligheidsraad zit de Duitsers niet lekker.

Bovendien is de rood-groene regering helemaal niet zeker van instemming van de Bondsdag voor het geval Duitsland samen met de NAVO grondtroepen in Kosovo wil inzetten. Daarom zet Bonn op Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN. Hij is de ,,beste kaart'' om tot een vredesregeling te komen.