Campina: overname mag

De overname door Campina van het ecologische zuivelbedrijf De Vereeniging uit Limmen is rond. Bezwaren van de mededingingsautoriteit NMa zijn inmiddels uit de weg geruimd. De NMa vond aanvankelijk dat Campina met de overname een te dominante positie op de Nederlandse markt voor gewonnen melk zou krijgen.