Brussel bestookt DaimlerChrysler

De Europese Commissie beschuldigt de Duits-Amerikaanse autofabrikant DaimlerChrysler van het gebruik van concurrentievervalsende praktijken, zo zei een zegsman van de Commissie gisteren in Brussel. Een tweejarig onderzoek heeft geleid tot klachten dat het bedrijf de Europese mededingingsregels heeft geschonden door zijn exclusieve dealernetwerk in Nederland, België, Spanje en Duitsland te verbieden Mercedes-personenauto's te verkopen aan niet-ingezetenen van die landen. Verder wordt DaimlerChrysler ervan beticht de prijzen te fixeren van zijn grootschalige autoverkopen aan verhuurbedrijven en taxifirma's. Deze niet-geoorloofde massaverkopen zouden alleen in Duitsland hebben plaatsgevonden. Als de automaker schuldig wordt bevonden kan hij boetes tegemoet zien van maximaal eentiende van zijn wereldwijde verkopen in het jaar dat vooraf gaat aan de bestraffing. (AP)