Amsterdam koppelt computers

De sociale dienst van Amsterdam gaat zijn computerbestanden koppelen met die van de belastingdienst. Zo kunnen ouderen worden opgespoord die een minimuminkomen hebben en voor een eenmalige uitkering in aanmerking komen.

Dat maakte de gemeente vandaag bekend bij de presentatie van de bedragen waarmee zij vorig jaar de armoede in de stad heeft bestreden. In 1998 heeft Amsterdam honderd miljoen gulden uitgegeven aan onder meer bijzondere bijstand, schuldhulpsanering, kwijtschelding van gemeentelijke lasten en eenmalige uitkeringen voor mensen die vijf jaar van een laag inkomen moeten rondkomen, de zogenoemde Plusvoorziening.

Omdat voor deze Plusvoorziening de interesse van mensen ouder dan 65 jaar achterbleef bij de verwachtingen, kiest de sociale dienst dit jaar voor een `pro-actieve' benadering. Bij de belastingdienst zullen de inkomensgegevens van 65-plussers worden opgevraagd. Ouderen die op grond daarvan recht blijken te hebben op de eenmalige uitkering van 1.000 of 1.500 gulden, zullen deze uitkering automatisch krijgen overgemaakt of te horen krijgen dat zij recht hebben op de uitkering. Duizenden mensen worden zo beter bereikt, stelt de dienst.

De Registratiekamer, die toeziet op de bescherming van de privacy, is fel tegen dergelijk `pro-actief overheidsbeleid' waarbij privacygevoelige gegevens in het geding zijn. Eind 1997 besloot de sociale dienst van Groningen het zogenoemde niet-gebruik van het recht op huursubsidie aan te pakken door de eigen bestanden te koppelen aan die van arbeidsbureaus en woningcorporaties. Onmiddellijk volgde daarop een reprimande van de Registratiekamer.

Amsterdam koppelt al computerbestanden voor de kwijtschelding van lokale heffingen. Daardoor kregen in 1998 volgens de gemeente 17.630 mensen met een bijstandsuitkering de kwijtschelding automatisch.

Ouderen en allochtonen maken vaak geen gebruik van uitkeringen waar ze recht op hebben. Amsterdam krijgt nu een `formulierenbrigade', zoals de sociale dienst het noemt: twintig `brigadiers' gaan ouderen en allochtonen helpen bij het invullen van formulieren.