Ambtenaren in gemeenten voeren actie

Gemeenteambtenaren gaan morgen een landelijke manifestatie houden in Sportpaleis Ahoy in Rotterdam als protest tegen de eind maart vastgelopen CAO-onderhandelingen.

In de gemeenten Hoorn, Woerden en Purmerend zullen ambtenaren van nagenoeg alle diensten het werk neerleggen.

De bonden voor gemeentepersoneel Abvakabo FNV, CFO en CMHF eisen voor een eenjarige CAO 4,5 procent voor een verhoging van de lonen en de eindejaarsuitkering. Verder willen de bonden betaald zorg- en calimiteitenverlof, een seniorenregeling die aansluit bij de nieuwe pensioenregeling, aanpak werkdruk, verbetering vakbondsfaciliteiten en verbetering van de positie van uitzendkrachten. De CAO geldt voor circa 180.000 gemeenteambtenaren.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liet tijdens de stukgelopen onderhandelingen van eind maart weten niet verder te willen gaan dan een loonsverhoging van 5 procent over een periode van twee jaar. De bonden wezen dit bod ruim twee weken geleden als ,,volstrekt onvoldoende'' van de hand.

De ambtenarenbonden verwachten dat morgen enkele duizenden ambtenaren actie zullen gaan voeren. Naast de staking in de gemeenten Woerden, Purmerend en Hoorn draaien de brandweerkorpsen van Schiedam en Vlaardingen zondagsdiensten. Mogelijke branden zullen wel worden geblust, maar er vindt geen onderhoud aan de wagens plaats en ook de training van de brandweerlieden komt te vervallen. De medewerkers van de veegdienst in Utrecht leggen morgen hun werk neer.

De bonden spreken van ,,de eerste hardere acties''. ,,Komt de VNG nog niet met een beter bod, dan gaan we de acties uitbreiden'', zegt een woorvoerder van de Abvakabo.

In 1997 kregen de gemeenteambtenaren 3 procent loonsverhoging en 2,25 procent in 1998. Destijds gingen de onderhandelingen met grote landelijke acties gepaard. Deze CAO is op 1 april afgelopen. Ook in 1997 was de aanvankelijke inzet van de ambtenarenbonden een loonsverhoging van 4,5 procent per jaar.